onsdag 7 november 2007

Stort misstag att ta det knäcket...

Nu har jag gjort bort mej totalt, grinat en vd rakt i örat...

Telefonintervju om det alldeles strålande tilltaget att försöka få till samverkan mellan olika myndigheter och organisationer om psykvården. Det handlar om den sk Lysekilsmodellen, och målet är att ändra det psykiatriska arbetssättet i Sverige.

En stor konklusion som Anders Milton drog efter sin kartläggning av psykvården var ju nämligen att bristen på samverkan, på samarbete, mellan de olika myndigheterna (andsting och kommun, t ex) gör att många, många ramlar mellan stolarna.

Nu ska alltså det vetenskapligt bevisade effektiva sättet att jobba - alltså enligt Lysekilsmodellen - implementeras i så stora delar av landet som möjligt. Helst hela. Med vetenskaplig uppföljning och högskoleutbildning av case managers....

Och jag grinade. Det var pinsamt, men uppenbarligen finns det vissa saker som triggar förtvivlan som jag inte orkar känna, egentligen. Stackars människa.

Men jag tror hon förstod, och jag lyckades snyfta fram att jag hade en unge precis mitt emellan stolarna, och att det var lite jobbigt, ursäkta så mycket...

Och det gjorde hon. Och önskade mej lycka till.

Jag önskar henne och hennes företag lycka till, för om det går att ändra på det icke-fungerande sätt som människor med psykiska sjukdomar eller psykiska problem hanteras borde hon få en guldstjärna i himlen.

Eller en hel säck.

Inga kommentarer:

<